ISCH COST akcija IS1207: Reforma lokalnog javnog sektora: međunarodna usporedba


Nositelj projekta: Sveučilište u Postdamu, Njemačka
Trajanje projekta: 28. ožujka 2013. – 27. ožujka 2017.
Suradnica iz EIZ-a: Dubravka Jurlina Alibegović, zamjenska članica Upravljačkog odbora Akcije za Hrvatsku


Akcija će osigurati platformu za uspostavljanje novog sustava komparativnog znanja o lokalnim reformama javnog sektora i integriranje fragmentiranog istraživanja. Akcija će pripremiti osnovu za sustavnu evaluaciju lokalnih reformi javnog sektora unutar europskog mjerila usporedbe. Aktivnosti unutar akcije proizvest će politički relevantna znanja o lokalnim reformskim mjerama iz europske perspektive, koja se mogu iskoristiti za poboljšanje donošenja politika za buduću modernizaciju javnog sektora.

Mrežna stranica: http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1207


Vrh