COST Action IS1409: Rodni i zdravstveni utjecaji politika kojima se produžuje radni vijek u zapadnim zemljama


Nositelj projekta: National University of Ireland (Aine Ni Leime)
Trajanje projekta: 27. travnja 2015. – 26. travnja 2019.
Suradnik iz EIZ-a: Maja Vehovec, zamjenska članica Upravljačkog odbora Akcije za Hrvatsku


Cilj ove Akcije je unaprijediti znanstvena saznanja o rodnim utjecajima produženog radnog vijeka na zdravlje i ekonomsku dobrobit starijih radnika u Europi i podupirati buduće rodno osjetljive politike, izričito razmatrajući različite potrebe žena i muškaraca.

Mrežna stranica: http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1409


Vrh