HRZZ IP-09-2014: Kanali i učinkovitost fiskalnih devalvacija (FIDE)


Nositelj projekta: Institut za javne financije, Zagreb
Trajanje projekta: 1. rujna 2015. – 31. kolovoza 2018.
Suradnice: Marina Tkalec, Maruška Vizek


Fiskalna devalvacija može se opisati kao kombinacija fiskalnih politika s neutralnim učinkom na proračun, a koja bi trebala oponašati učinke devalvacije nominalnog valutnog tečaja, tj. poboljšati vanjsku konkurentnost zemlje i povećati neto izvoz. Nakon početka recentne ekonomske krize, fiskalne devalvacije postale su prioritetna tema u diskusijama ekonomske politike u Europi. Te diskusije se uglavnom odnose na zemlje članice Europske monetarne unije, ali je tema vrlo relevantna i za širi skup zemalja, uključujući one koje su možda izvan monetarnih unija, ali provode politiku fiksnog valutnog tečaja. Najveći dio studija fiskalnih devalvacija sastoji se od simulacijskih analiza čiji su rezultati određeni specifikacijama i kalibracijama modela. Ekonometrijske studije, s druge strane, koje bi mogle odgovoriti na pitanja o učinkovitosti i kanalima fiskalnih devalvacija u praksi i dalje su rijetke. Naše istraživanje namjerava popuniti neke od praznina u postojećoj literaturi pružajući nove ekonometrijske rezultate u unaprijeđenom ekonometrijskom pristupu testiranju hipoteze o učinkovitosti fiskalnih devalvacija, te istraživanjem relevantnosti nekih pojedinačnih kanala kroz koje bi fiskalna devalvacija trebala djelovati. Uzorak uključuje sve zemlje EU-a za koje su dostupni podaci. Također ćemo uzeti u obzir razdoblje recentne krize tijekom koje su mnoge zemlje EU-a provele reforme poreznih sustava.

Mrežna stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=7017&rok=2014-09


Vrh