HRZZ IP-11-2013: Razvoj konkurentnosti hrvatskog prerađivačkog sektora (EMS_GMRG)


Nositelj projekta: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Trajanje projekta: 1. srpnja 2014. – 30. lipnja 2018.
Suradnica: Ivana Rašić Bakarić


Nekoliko je trendova u prerađivačkoj industriji u svijetu. Viši stupanj automatizacije smanjuje potrebe za radnom snagom, a prerađivačka industrija u Kini postaje značajna prijetnja tvrtkama iz prerađivačkog sektora u razvijenim zemljama. One nastoje zadržati globalnu konkurentnost budući da je veći dio njihovog BDP-a generiran upravo iz tog sektora, a taj se udjel nažalost smanjuje. Dva velika anketna istraživanja ispituju prerađivačku industriju u svijetu: EMS u 18 zemalja i GMRG u 24 zemlje uključivo u Kini i Tajvanu.
Cilj projekta je omogućiti hrvatskim znanstvenicima sudjelovanje u tim anketnim istraživanjima i pristup bazama podataka za provedbu komparativnih analiza u korist ne samo akademika već prerađivačke industrije u Hrvatskoj.

Mrežna stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=3535&rok=2013-11


Vrh