HRZZ IP-2019-04-9924: Utjecaj poreza i socijalnih naknada na raspodjelu dohotka i ekonomsku efikasnost (ITBIDEE)


Nositelj projekta: Institut za javne financije
Trajanje projekta: 15. siječnja 2020. -  14. siječnja 2024.
Suradnik iz EIZ-a: Ivica Rubil


Ekonomska analiza nije sveobuhvatna ako se istodobno ne bavi ekonomskom efikasnošću i pravednošću u raspodjeli. Na tom se uporištu zasnivao ovaj projekt, koji se bavio utjecajem poreza i socijalnih naknada na raspodjelu dohotka i ekonomsku efikasnost. Porezi i socijalne naknade imaju preraspodjelnu funkciju, ali istodobno utječu na alokaciju proizvodnih faktora i finalnih proizvoda, odnosno na efikasnost. Stoga pri dizajniranju i reformiranju poreza i socijalnih naknada treba voditi računa o pravednosti u raspodjeli i o efikasnosti. Projekt je empirijski orijentiran, a svrha mu je bila dvojaka. Prva svrha bila je unaprijediti metodologiju empirijske analize utjecaja poreza i socijalnih naknada na raspodjelu dohotka i ekonomsku efikasnost: (1) proširenje miCROmod-a uključivanjem modula za simulaciju neizravnih poreza; (2) povećanje vjerodostojnosti anketnih podataka o distribuciji dohotka u smislu da najviši dohoci u uzorku na reprezentativan način odražavaju one u populaciji; (3) promjena načina određivanja doprinosa neizravnih poreza efektivnoj poreznoj stopi. Druga svrha projekta bila je provesti nekoliko empirijskih analiza: razine i kretanja dohodovne nejednakosti; utjecaja izravnih i neizravnih poreza i socijalnih naknada na nejednakost, siromaštvo i isplativost rada; procjenu optimalnog oporezivanja najviših dohodaka; procjenu društvenih preferencija prema preraspodjeli dohotka. Unaprjeđenjem odabranih aspekata empirijske analize u ovom području doprinosi se međunarodnoj akademskoj literaturi tako da se uvode novine koje mogu utjecati na rezultate analiza koje provode brojni istraživači, a novi rezultati mogu korigirati neke dosadašnje spoznaje. Empirijska istraživanja za Hrvatsku ponudila su rezultate iskoristive pri promišljanju često zazivanih reformi sustava poreza i socijalnih naknada. Projektom se također pridonijelo uspostavi kulture javne rasprave o poželjnosti i adekvatnosti politika na temelju znanstvenih rezultata.

Mrežna stranica: https://www.ijf.hr/hr/znanost-istrazivanje/aktualni-projekti/?tid=441

 

Vrh