IP-2019-04-4500 Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa

Nositelj projekta: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
Trajanje projekta: 20.veljače 2020. - 19. veljače 2024.
Suradnik iz EIZ-a: Goran Buturac
 
Čitav niz dosadašnjih istraživanja ukazao je ispravnost empirijske činjenice kako je Hrvatska tijekom posljednjih 27, odnosno gotovo 40 godina relativno zaostala za okruženjem. S izuzetkom nekih općenitih ideološki obojenih kritika stanja i razvoja ekonomije, ekonomska istraživanja nisu otišla u smjeru otkrivanja ključnih uzroka navedene stagnacije odnosno relativnog ekonomskog zaostajanja. Cilj ovoga istraživanja bio je pronaći ključne čimbenike koji objašnjavaju ekonomske (ne)uspjehe tranzicijskih zemalja u kontekstu teorija rasta, strukturnih promjena, tržišta rada, tržišta kapitala i sektorske analize. Najvažniji ishodi navedenog istraživanja ponudili su podlogu na kojoj bi se mogla povesti činjenično utemeljena rasprava o rješavanju nagomilanih razvojnih problema hrvatskog gospodarstva. Osnovni učinak istraživanja bio je rasvjetljavanje različitosti zabilježenih u razvojnom putu Hrvatske i ostalih tranzicijskih zemalja tijekom posljednjih 30 godina tranzicije, ispitivanje korelacije i kauzalne veze između specifičnosti hrvatskog razvojnog puta, makroekonomskih agregata i relativnog gospodarskog zaostajanja. Očekivani znanstveni rezultati istraživanja bili su objavljivanje do (ovisno o trajanju recenzije) 11 radova u znanstvenim časopisima citiranim u WoS ili Scopus bazama podataka. Objava jednog poglavlja u knjizi kod svjetski renomiranog izdavača. Prezentacija 4 rada na domaćim i 11 prezentacija rezultata istraživanja na relevantnim međunarodnim konferencijama. U metodološkom smislu fokus je bio na sofisticirane ekonometrijske metode (PVAR, prostorna ekonometrija, log-t-testovi konvergencije, dinamički threshold panel modeli...) kako bismo maksimalno povećali izglede za objavljivanje u gornjim kvartilima, te su organizirane 2 ekonometrijske radionice renomiranih gostujućih profesora iz područja panel ekonometrije i ekonometrije vremenskih serija. U posljednjoj godini projekta planiran je završni skup i prezentacija rezultata na skupu u HAZU-u.
 
Mrežna stranica: https://convrh.net.efzg.hr/po%C4%8Detna-stranica

Vrh