Japansko društvo za promociju znanosti, KAKENHI [Grant Number 20K01989]: Istraživanje ponašanja potrošača za vrijeme COVID-19 pandemije


Nositelj projekta: Mitsunori Hirogaki, PhD - Sveučilište Kyushu, Ekonomski fakultet, Japan
Trajanje projekta: 1. travnja 2020. - 31. ožujka 2024.
Suradnik iz EIZ-a: Ivan-Damir Anić

Ovaj projekt istražuje ponašanje potrošača za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 u Japanu i Hrvatskoj. Usmjeren je prema analizi utjecaja pandemije na kupovno ponašanje potrošača, istraživanju razlika u stavovima, namjerama i kupnjama potrošača i analizi utjecaja kulturnih razlika na ponašanje potrošača u ove dvije zemlje. Istraživanje se temelji na podacima koji su prikupljeni upitnikom u Japanu i Hrvatskoj početkom ožujka 2021. Marketinška agencija angažirana je da bi se prikupili podaci. Upitnik uključuje pitanja koja se odnose na percepcije potrošača o ugrozi i strahu od COVID-19 bolesti, zasićenosti informacijama i zatvaranju gospodarstva. Uključena su i pitanja koja se tiču emocija i ponašanja potrošača unutar prodavaonica, percepcija o poslovanju maloprodavača, sigurnosnih mjera koje provode maloprodavači, a i sami potrošači, lojalnosti i kupnji potrošača u omiljenom maloprodavaču i putem interneta. Upitnik sadržava i demografske varijable. Ovaj projekt pridonosi međunarodnoj marketinškoj literaturi i međukulturnim studijama. Također bi trebao dati vrijedne preporuke za maloprodavače u obje zemlje kako se učinkovitije nositi s pandemijom. Očekivani rezultat projekta jest članak publiciran u časopisu indeksiranom u bazi WoS.
 
Mrežna stranica: https://www.jsps.go.jp/english/e-grants/index.html 


 

Vrh