Projekt financiran od Sveučilišta u Zagrebu: Utvrđivanje stilova odlučivanja u kupnji organizacijskog kupca pri odabiru usluga


Nositelj istraživanja: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Trajanje: lipanj 2017. – prosinac 2017.
Suradnik s EIZ-a: Edo Rajh


Područje ponašanja potrošača vrlo se intenzivno bavi izučavanjem odlučivanja u kupovini individualnog potrošača. Tako, primjerice, postoje radovi koji analiziraju faze u procesima odlučivanja individualnog kupca, njihove percepcije rizika i vrijednosti određene kupovine, ili pak razlike u stilovima odlučivanja s obzirom na vrstu prodavaonice, vrstu kupovine i sociokulturne specifičnosti pojedinih zemalja. Za razliku od toga, područje ponašanja organizacijskog kupca, kao dijela marketinga na poslovnim tržištima, obilježeno je nedostatkom takvih istraživanja. Temeljni znanstveni radovi napisani na tu temu datiraju još iz šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća (primjerice Robinson, Faris i Wind, 1967; Bonoma i Zaltman, 1978; Corey, 1978; Wind i Yoram, 1978) nakon čega gotovo dvadeset godina nije bilo novih autorskih doprinosa.
Predloženo istraživanje predstavlja nastavak istraživanja provedenog 2014. godine (u okviru sveučilišne potpore istraživanjima 2), kojim se utvrdio stil odlučivanja o kupnji proizvoda hrvatskih prerađivačkih poduzeća i čiji su rezultati uspješno objavljeni u časopisu Journal of Business & Industrial Marketing. Istraživanje će obuhvatiti razvoj metodologije za procjenu stila odlučivanja organizacijskih kupaca u kupnji usluga.Vrh