Scientometrijska analiza HRZZ projekata


Nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Trajanje projekta: studeni 2019. – prosinac 2020.
Suradnica iz EIZ-a: Andrea Mervar


Od 2013. godine Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) počela je financirati koncept istraživačkih i uspostavnih istraživačkih projekata, koji su u usporedbi s do tada financiranim znanstvenim projektima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, značajno kompetitivniji. Budući da su financirani projekti pored domaće recenzije prošli i međunarodnu recenziju, što pretpostavlja da su predložena istraživanja zadovoljila određene međunarodne kriterije, ponukani smo istražiti međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost objavljenih rezultata tih projekata kao i oblike znanstvene komunikacije (unutar projektnog tima, institucije, zemlje i na međunarodnoj razini). Svrha ovog istraživanja je osim teorijskog aspekta upoznavanja znanstvenog komuniciranja i razvoja znanosti financirane u Hrvatskoj (produkcija, vrste publikacija, status časopisa, citiranost, citatne analize, suradnja kao i ekonomski aspekti odnosa uloženih sredstava i rezultata) na uzorku „elitnih istraživanja i projekata“ ponuditi relevantne elemente znanstvenoj politici s naglaskom na pouzdanije sustave vrednovanja znanstvenog rada.

Korpus za istraživanje činit će istraživački i uspostavni istraživački projekti financirani od 2013. godine a završeni u 2019. godini (N=427). Za potrebe istraživanja kreirat će se relacijska baza podataka koja će uz relevantne podatke o projektima uključivati bibliografske i bibliometrijske podatke preuzete iz bibliografskih i citatnih baza Scopus i WoS, čija će kontinuacija biti redovita.

Mrežna stranica: https://www.idi.hr/projekti-p/projekti/scientometrijska-analiza-hrzz-projekata-odobrenih-i-zavrsenih-u-razdoblju-2013-2019-produktivnost-citiranost-mreze-autorske-suradnje-ekonomski-aspekt/
 

Vrh