Ostale projektne suradnje

Ostale projektne suradnje


Ostale projektne suradnje ostvaruju znanstvenici Ekonomskog instituta, Zagreb kao vanjski suradnici na znanstvenim projektima u cilju provedbe istraživanja ili umrežavanja. Naši su znanstvenici aktivni u europskim programima COST - Europska suradnja na području znanstvenih i tehničkih istraživanja (http://www.cost.eu/about_cost) koji potiču umrežavanje, suradnju i diseminaciju znanja i istraživanja u različitim, često interdisciplinarnim područjima.

Istraživači Ekonomskog instituta, Zagreb sudjeluju kao vanjski suradnici na znanstvenim istraživanjima koja se provode u drugim institucijama, u okviru projekata financiranih od strane Hrvatske zaklade za znanost, i drugih znanstveno-kompetitivnih projekata.

 

AKTUALNE:

 
 1. Japansko društvo za promociju znanosti, KAKENHI [Grant Number 20K01989]: Istraživanje ponašanja potrošača za vrijeme COVID-19 pandemije
 2. COST akcija CA20112: Platforma zajednice vrednovatelja javnih politika za unapređene politike EU i bolje potvrđivanje (PROFEEDBACK)
 3. COST akcija CA20105: Sporo sjećanje: Transformativne prakse u vremenu nejednake i ubrzane promjene

 

ZAVRŠENE:

 
 1. HRZZ IP-11-2013: Razvoj konkurentnosti hrvatskog prerađivačkog sektora (EMS_GMRG)
 2. HRZZ IP-09-2014: Kanali i učinkovitost fiskalnih devalvacija (FIDE)
 3. HRZZ IP-09-2014: Znanstvena aktivnost, suradnja i orijentacija u društvenim znanostima u Hrvatskoj i ostalim postsocijalističkim europskim zemljama (RACOSS)
 4. HRZZ IP-06-2016: Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske (VITCLIC)
 5. HRZZ IP-06-2016: Mogućnosti reindustrijalizacije hrvatskoga gospodarstva (REINDUCE)
 6. COST Action IS1409: Rodni i zdravstveni utjecaji politika kojima se produžuje radni vijek u zapadnim zemljama
 7. Projekt financiran od Sveučilišta u Zagrebu: Razvijanje metodologije za utvrđivanje stilova odlučivanja o kupovini organizacijskog kupca
 8. Projekt financiran od Sveučilišta u Zagrebu: Utvrđivanje stilova odlučivanja u kupnji organizacijskog kupca pri odabiru usluga
 9. ISCH COST akcija IS1207: Reforma lokalnog javnog sektora: međunarodna usporedba
 10. ISCH COST akcija IS0807: Život u društvu pod nadzorom i praćenjem (LiSS)
 11. Scientometrijska analiza HRZZ projekata
 12. COST akcija CA15137: Europska mreža za istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima - ENRESSH
 13. COST akcija CA16114: Redefiniranje održivosti prema regenerativnoj ekonomiji (RESTORE)
 14. HRZZ IPS-2020-01-7036 Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske
 15. HRZZ IPS-2020-01-3992 Modeli i prakse globalne i kulturne razmjene i pokret Nesvrstanih zemalja. Istraživanja prostorno-vremenske kulturne dinamike
 16. HRZZ IP-2019-04-9924: Utjecaj poreza i socijalnih naknada na raspodjelu dohotka i ekonomsku efikasnost (ITBIDEE)
 17. IP-2019-04-4500 Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa


 

Vrh